Dziesiątki lat praktyki, tysiące zabiegów i operacji dowiodły, że chirurgia plastyczna twarzy i laryngologia czyli chirurgia głowy i szyi to nierozłączne dziedziny medycyny, które razem gwarantują sukces i uzupełniają się naturalnie.
Precyzja, estetyka i wyrafinowanie chirurgi plastycznej musi być wsparte wiedzą, doświadczeniem i techniką laryngologii.
Ta ostatnia, owszem, może się obejść bez zabiegów plastycznych, ale z.jakim skutkiem! Chirurgia plastyczna, zaś, bez wsparcia laryngologii może osiągnąć wspaniałe efekty estetyczne często pozbawione rezultatów funkcjonalnych. W naszej działalności łączymy te dwie specjalizacje dla dobra ludzi szukającnch pomocy i rozwiązań swoich problemów.